top of page

Informačné  materiály

Leták a poster o alternatívnych metódach

– 15. 01. 2020 –

Národný kontaktný bod siete PARERE (sieť pre predbežné posúdenie regulačnej relevantnosti alternatívnych metód) vydal v spolupráci so slovenskou platformou SNP 3Rs nové informačné materiály!

Leták „Alternatívne metódy namiesto testov na zvieratách? ...realita v priebehu nasledujúcich rokov!" v skratke vysvetľuje, čo sú to alternatívne metódy a prečo je o nich potrebné informovať.

V posteri „Alternatívne metódy a slovenská platforma SNP 3Rs" je podrobnejšie popísané pozadie alternatívnych metód, ktoré sú etickejšou a humánnejšou formou výskumu a regulačného testovania látok a ktoré zároveň môžu poskytnúť spoľahlivejšie výsledky. Tento materiál tiež vysvetľuje propagáciu alternatívnych metód v praxi. Národný kontaktný bod PARERE bude poster prezentovať na konferenciách, kde vedeckej obci priblíži fungovanie platformy a informuje o nadchádzajúcich aktivitách v oblasti propagácie a podpory implementácie alternatívnych metód.

Leták_obr.png
Poster_obr.png
Reportáž z konferencie TOXCON 2019 

– 13. 11. 2019 –

Celý svet sa čoraz viac prikláňa a požaduje nahradenie testov na zvieratách. Ako je na tom Slovensko? Kto sa u nás zaoberá alternatívnymi metódami k testovaniu na zvieratách? Čo sú to princípy 3R? Kto chráni zvieratá v testoch? Aké náročné je zaviesť alternatívne metódy do praxe a kde sú ich limity?

Odpovede (nielen) na tieto otázky sa pokúsila zodpovedať samostatná odborná sekcia „Implementácia princípov 3R na Slovensku“, ktorá sa uskutočnila na toxikologickej konferencii TOXCON 2019. Sekciu  organizoval Národný kontaktný bod siete PARERE (sieť pre predbežné posúdenie regulačnej relevantnosti alternatívnych metód) v spolupráci so Slovenskou toxikologickou spoločnosťou SETOX.

Táto akcia bola prvá svojho druhu a organizátori veria, že nadšenie prednášajúcich i publika pretavia do organizácie ďalších podobných podujatí. Pretože je určite veľmi dôležité hovoriť o tom, čo sú to alternatívne metódy, ale je najmä potrebné vedieť, ako alternatívne metódy aplikovať do praxe a kde sú limity pre ich použitie.

V reportáži z tejto sekcie sa dozviete viac! 

Hlas AM na Slovensku.jpg
bottom of page